Методологія

P'titCREF відчинений для всіх національностей та розмовляючих різними мовами.

Заняття в дитячому садку P'titCREF проводяться трьома мовами (російською, англійською, французькою) досвідченими викладачами-носіями мови. В P'titCREF Київ дитина може вивчати російську чи українську мову на вибір в додаток до англійської і французької, а в P'titCREF Марбелья - російську, англійську та іспанську мови.

Ми об'єднуємо в одній групі дітей, що розмовляють різними мовами. Завдяки цьому вони розвиваються в природному багатомовному середовищі, швидко і легко засвоюють нові знання.

Для тих, дітей які не відвідують наш дитячий садок, але чиї батьки хочуть, щоб діти познайомилися з іноземними мовами з дитинства, ми пропонуємо мовні курси, нещодавно виділені в окремий проект Languages4Kids, де викладають також носії мови.

Дізнайтеся більше про наші курси іноземних мов для дітей.

Група Тоддлерс

У групі Тодлерс викладачі організують роботу с дітьми на основі наступних педагогічних блоків та цілей:
 • розвинути усне мовлення, запам'ятовуючи та використовуючі перші слова, що означають оточуючі нас предмети та явища, для спілкування;
 • знайомитись зі світом письмового мовлення, лишаючи сліди різноманітними матеріаламина різних поверхнях, дізнаючись першу літеру свого імені, цікавлячись книгами;
 • сприймати, відчувати, вигадувати, створювати, працюючи з інструментами та матеріалами, розвиваючи органи чуттів;
 • приватний та соціальний розвиток - вчитись розлучатися з сім'єю, спокійно сприймати присутність інших дорослих та дітей;
 • пізнавати світ, спостерігаючи за оточуючими предметами та явищами, впізнавати предмети та їх призначення;
 • знайомитись з кількістю та числами, з формами та розмірами, орієнтуватись у часі та просторі;
 • діяти та виражати емоції та думки за допомогою свого тіла, вчитись виконувати щоденні дії, допускати обгрунтований ризик.

Молодша група

В молодшій групі викладачі організовують роботу з дітьми на основі наступних педагогічних блоків та цілей:
 • жити разом та вчитись бути самостійними: дитина навчиться розлучатися з сім'єю, зробить перші кроки в житті колективу, вивчить правила поведінки, навчиться самостійно вдягатись;
 • розвивати усне мовлення та навички комунікації: в цьому віці дитина засвоює першу лексику, розширює словниковий запас на трьох мовах, починає висловлювати свої потреби, викладачі орієнтують його на розуміння (впізнання питання, заперечення/відмови і.т.п.);
 • знайомиться з письмом: ми намагаємось зацікавити дитину світом письмового мовлення з раннього віку. Вона знайомиться з книгами, вчиться користуватись комп'ютером, знайомиться з алфавітом, запам'ятовує зоровий образ свого імені... Дитина розвиває дрібну моторику за допомогою графічних вправ;
 • діяти та висловлювати емоції та думки за допомогою свого тіла (фізичний розвиток): розвиток дрібної та великої моторики - важлива складова освітньої програми молодших груп: навчитись бігати, стрибати, тримати олівець, вирізати , малювати фарбами;
 • математика: познайомитись з кількістю, як мінімум до 5, з простими геометричними формами та поняттям розміру, знати та використовувати цифри;
 • пізнавати світ (природні науки, історія, географія): спостерігати за тим що відбувається в навколишньому світі, постаратись зрозуміти деякі його аспекти (просте розуміння часу та простору);
 • сприймати, відчувати, вигадувати, створювати (творчі заняття та історія мистецтв): викладач запропонує дітям спробувати попрацювати у різноманітних техніках, адаптованих до віку дітей (ліпоення, малювання олівцями, малювання фарбами, аплікація), щоб спробувати зобразити довколишній світ.

Середня група

В Середній групі викладачі організовують роботу з дітьми на основі наступних педагогічних блоків та цілей:
 • жити разом та бути самостійними: дитина навчиться розлучатися з сім'єю, зробить перші кроки в житті у колективі, вивчить правила поведінки, навчиться самостійно вдягатися;
 • розвивати усне мовлення та навички комунікації: в цьому віці дитина розширює свій словниковий запас, вмієрозрізняти три мови, вдосконалювати звукову культуру мовлення;
 • знайомитись з письмом: дитина знає алфавіт, може прочитати ряд загальновживаних слів, у неї сформований запас графічних елементів, вона може писати по пунктирним лініям свої перші літери;
 • дфяти та висловлювати емоції та думки за допомогою свого тіла (фізичний розвиток): приділяючи основну увагу фізичному розвитку кожної дитини, викладач дає дітям вправи на спритність, рівновагу і т.п. Розвивати самостійність та творчість в руховій активності;
 • математика: знати та використовувати цифри та кількість до 12;
 • пізнавати світ за допомогою наукових дослідів , знайомлячись з історією та географією, встановлювати найпростіші зв'язки між предметами та формувати узагальнені уявлення про них;
 • сприймати, відчувати, вигадувати, створювати за допомогоютворчих вправ та знайомства з історією мистецтв, виховувати стійкий інтересдо різних видів художньої діяльності.

Старша група

Протягом року дитина повинна:
 • розвивати діалогічне та монологічне усне мовлення та навички комунікації: розуміти звертання та діяти чи відповідати на нього відповідним чином,формулювати опис так, щоб його зрозуміли, задавати питання та висловлювати свою думку, розширювати словниковий запас на рідній мові та на іноземних мовах;
 • знайомитись з письмом: розвивати навичкискладового читання, вчитись копіювати слова, потім починати писати прості слова самостійно, ділити слова на склади;
 • стати учнем, навчившись розділяти час занять та вільний час, навчившись концентруватись, запам'ятавши правила поведінки, навчившись працювати самостійно;
 • діяти та виражати емоції та думки за допомогою свого тіла: тренувати функцію самоконтролю, вміючи зупинитись і продовжувати дію за командою, взаємодіяти та змагатись індивідуально чи в групі;
 • продовжувати знайомство з математикою: знати та використовувати числа та кількість до 20, вирішувати прості приклади, додаючи та віднімаючи по одному,розвивати логіку та здатність планувати свою діяльність, знати назви геометричних фігур, визначати взаємне положення предметів у просторі;
 • пізнавати світ: розуміти та поважати світ живих істот, краще орієнтуватись у часі та просторі, працювати з матеріалами та предметами;
 • сприймати , відчувати, вигадувати, створювати: вчитись працювати у різноманітних техніках, грунтуючись на витворах мистецтва різних епох та регіонів.

Підготовча група

Протягом року дитина повинна:
 • розвинути усне мовлення та навички комунікацїі: використовувати більш точну лексику, засвоювати граматичні структури, розвивати зв'язне мовлення;
 • знайомитись з письмом: читати по складам, а потім - цілісно прості слова, далі фрази, розвивати звукову культуру мовлення;
 • стати учнем, навчившись розділяти час занять та вільний час, навчившись концентруватись, запам'ятавши правила поведінки, навчившись працювати самостійно;
 • стати членом суспільства, засвоївши правила життя у суспільстві;
 • діяти та висловлювати емоції та думки за допомогою свого тіла: розвивати самосвідомість, фізичні здібності, навички особистої гігієни;
 • розвивати інтелектуальний потенціал: розвивати індивідуальні та командні стратегії для настільних та рухливих ігр, розвивати логічне мислення, збирати макети, робити саморобки;
 • продовжувати знайомство з математикою:знати порядкову лічбу у межах 100, засвоїти принцип додаванння та віднімання, вирішувати прості приклади та задачі,знати склад числа в межах першого десятка, ділити числа на розряди;
 • пізнавати світ:засвоювати основні поняття географії,історії, природніх наук, розвивати допитливість;
 • знайомитись з інформаційними та іньшими технологіями: використовувати мультимедійні технології, знати їх призначення;
 • розвивати творчі здібності: вчитись працювати в різноманітних техніках, грунтуючись на витворах мистецтва різних епох та регіонів.

 

Яндекс.Метрика